Drago Labaš, poznati aktivist tehničke kulture, dobitnik je Medalje Grada Varaždina za 2009. godinu.
 
Gradsko vijeće pored ostalih javnih priznanja dodijelilo je i ovo za njegov doprinos razvoju tehničke kulture u Varaždinu i uspjehe sudionika na natjecanjima iz područja tehničke kulture. To je zapravo prvo priznanje za tehničku kulturu i to u godini kada Varaždin obilježava 800 godina slobodnog kraljevskog grada.
 

Kao nastavnik i profesor tehničke kulture Drago Labaš je preko četrdeset godina najaktivniji sudionik svih natjecanja i smotri tehničkog stvaralaštva. Sa svojim učenicima osvajao je i niz zapaženih rezultata. Njegove i fotografije njegovih učenika izlagane su na najmanje dvadesetak međunarodnih izložbi, a na domaćim izložbama daleko više. Bez njegovog doprinosa i stalnog aktivnog sudjelovanja na svim akcijama gotovo je nemoguće zamisliti u Varaždinu i šire. Iako se već više od tri godine nalazi u zasluženoj mirovini još uvijek je vrlo aktivan u tehničkoj kulturi Grada, Županije i na razini Hrvatske. Dobivanjem prostorija u Križanićevoj ulici na korištenje započeo je intenzivno akciju za opremanje i stvaranje uvjeta za rad brojnim aktivistima tehničke kulture iz desetak udruga koje su locirane na navedenoj adresi.

Kroz sve to vrijeme obavljao je mnoštvo volonterskih funkcija u tehničkoj kulturi. Sada je po treći puta i član Izvršnog odbora Hrvatske zajednice tehničke kulture, a bio je šest godina i predsjednik Hrvatskog saveza pedagoga tehničke kulture. Desetak godina obavlja i funkciju tajnika ZTK Varaždinske županije i Grada Varaždina te Društva pedagoga tehničke kulture i Foto kluba Varaždin. Godinama je bio predsjednik županijskog povjerenstva za natjecanja mladih tehničara, bio je predsjednik pojedinih povjerenstava na državnim natjecanjima, a više godina i predsjednik Središnjeg odbora za natjecanja mladih tehničara Hrvatske. Pisao je i testove za natjecanja za područje prometne tehnike.

Uz sve navedeno bavio se i sada se bavi pisanjem informativnih i stručnih članaka te knjiga. Već više od deset godina u uporabi su i udžbenici tehničke kulture koje je napisao kao samostalni autor ili kao suautor. Suautor je i Zbirke zadataka za natjecanje mladih tehničara u izdanju Izdavačkog odjela HZTK. Povodom 60 godina Hrvatske zajednice tehničke kulture bio je jedan od glavnih urednika i inicijator izdavanja knjige (monografije) za područje Varaždinske županije pod nazivom „Naše tehničke godine“. Knjiga je štampana 2005. godine. Također je priredio kao glavni urednik knjigu „40 godina zajedno“ koju je prošle godine izdao Hrvatski savez pedagoga tehničke kulture.

Za svoj rad dobivao je i do sada mnoga javna priznanja i nagrade, a najdraža mu je Državna nagrada tehničke kulture Faust Vrančić koju je dobio 1996. godine te nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture za životno djelo za 2004. godinu. Fotografi Srednje strukovne škole, koje je on vodio, dobili su za 2004. godinu također Državnu nagradu tehničke kulture Faust Vrančić. U bivšoj državi dobio je također brojna priznanja, pored ostalih i Orden rada.

Medalja Grada Varaždina dodijeljena mu je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća prigodom obilježavanja Dana Grada Varaždina.

Ivica Lučić


 

  

 

Web by eSENTIO