Društvo pedagoga tehničke kulture Varaždin tijekom prosinca organiziralo je radionicu „Pametna kuća“ za učenike i učitelje tehničke kulture. Radionica je održana u prostorima Zajednice tehničke kulture grada Varaždina. Sudjelovalo je 40 učenika i njihovih mentora iz 10 osnovnih škola Varaždinske županije - Cestica, Ludbreg, Petrijanec, Trnovec, te 2., 3., 4., 5., 6. i 7. OŠ iz Varaždina.

Učenici su se kroz izradu „Pametne kuće“ upoznali sa timskim radom u izradi modela kuće, lemljenju elektroničkog sklopa za upravljanje trošilima i programiranju  Arduino sklopa i mobitela pomoću kojih se upravlja trošilima u kućama. Nakon završetka kuće su odnijeli u svoje škole gdje će ih koristiti kao nastavno sredstvo za učenje tehničkog crtanja, racionalnog korištenja energije, graditeljstva, elektrotehnike, elektronike i automatike.

Sredstva za održavanje radionice dobivena su donacijom Hrvatska elektroprivrede d.d. na natječaju „Svjetlo na zajedničkom putu“ kojim se dodjeljuju sredstva za udruge čije su aktivnosti usmjerene općoj dobrobiti i poboljšanju kvalitete života društvene zajednice.

Već ranije Društvo je u suradnji s Hrvatskim savezom pedagoga tehničke kulture organiziralo i radionicu „Pametna kuća“ samo za učitelje tehničke kulture. U planu je još nekoliko radionica stručnog usavršavanja učitelja tijekom ove školske godine.

 

 

Web by eSENTIO